Karsprekk ved settefiskanlegg i Solund

Fiskeridirektoratet fikk mandag melding om at et kar ved settefiskanlegget på Lianeset i Solund kommune har revnet. 

Rømmingsomfanget er på nåværende tidspunkt usikkert. Det melder Fiskeridirektoratet.

Karet er 11 meter i diameter og med et volum på 220 kubikkmeter, og inneholdt cirka 160 000 laks med en snittvekt på 30 gram. Karet var plassert tett til sjø, og resterende fisk i karet har blitt pumpet over til et annet kar.

Innehaver av anlegget, Lialaks AS, satte ut gjenfangstgarn kort tid etter hendelsen, og det er til nå fanget 919 laks.

Fiskeridirektoratet region Vest har inspisert anlegget i dag, og pålagt Lialaks å telle opp gjenværende fisk for å avdekke omfanget av hendelsen.

Les også: Karsprekk på landbasert anlegg 22.07.2010