Mindre rømming enn fryktet i Solund

Opptellingen av gjenværende fisk hos Lialaks AS, viser et langt mindre rømmingsomfang enn først antatt.

Fiskeridirektoratet fikk mandag 16. juli melding om at et kar ved settefiskanlegget Lianeset i Solund kommune hadde revnet.

Les også: Karsprekk ved settefiskanlegg i Solund 18.07.2018

Karet er 11 meter i diameter med et volum på 220 kubikkmeter, og inneholdt cirka 160 000 laks med en snittvekt på 30 gram. Karet var plassert tett til sjø. Hendelsen ble umiddelbart oppdaget og det ble like etter satt i gang pumping av fisk over i annet kar. Det ble plassert et notstykke over sprekken, men det ble likevel observert at en del fisk gikk ut av sprekken.

Manko på 1.424 fisk

Innehaver av anlegget Lialaks AS satte ut gjenfangstgarn kort tid etter hendelsen, og det ble totalt fanget 931 laks.

Det ble også plukket opp til sammen 4330 fisk i området rundt karet.

Fiskeridirektoratet region Vest påla Lialaks å telle opp gjenværende fisk kort tid etter rømmingshendelsen. Tellingen viser en negativ differanse på 1424 fisk (en feilmargin på +/- 2 prosent), melder Fiskeridirektoratet i dag.

Fiskeridirektoratet anser rømmingsomfanget som betydelig mindre enn først antatt, og det blir også opplyst om at det fremdeles er en del fisk under kar og i steinur som en ikke har fått tak i.