Lakserømming etter brann i Finnmark

Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Merden inneholdt rundt 162 000 fisk, og det er anslått at mellom 1000 og 10 000 fisk er rømt, melder Fiskeridirektoratet.

Selskapet startet umiddelbart gjenfangst etter at brannen brøt ut, og de vil gjennomføre opptelling av gjenværende fisk.

Fiskeridirektoratet følger opp med tilsyn 1. august.