20.000 settefisk rømte i Nordland

Fisken rømte fra et kar i et settefiskanlegg i Vågan kommune.

Fiskeridirektoratet fikk lørdag melding om at det hadde rømt et høyt antall settefisk av laks fra Framnessmolt sitt anlegg på Framnes i Vågan kommune i Nordland.

Fiskeridirektoratet gjennomførte tirsdag tilsyn på anlegget i forbindelse med hendelsen. Det ble avdekket at lekkasje i karets fiskeavtappingsrør, parallelt med oppheving av sekundærsikring utenfor karet, var årsaken til rømmingen.

Rømmingen skjedde i forbindelse med vaksinering av fisken i anlegget. Før vaksinering inneholdt karet 96 000 yngel med en vekt mellom 20 og 30 gram. Kontrolltellingen, avsluttet sent tirsdag kveld, konkluderte med at rømmingsomfanget var på 20 065 fisk, melder Fiskeridirektoratet.

Innehaver av anlegget, Framnessmolt AS, har forsøkt å gjenfange fisken uten resultat.

Det blir tatt prøver av den gjenstående fisken for å undersøke overlevelsesevnen i saltvannsmiljø.

Fiskeridirektoratet vil vurdere ytterlige tiltak i saken.