Pålagt miljøovervåkning etter rømming

To fiskeoppdrettsfirmaer er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

I juli rømte over 20 000 laksesmolt fra Framnessmolt AS sitt anlegg på Framnes i Lofoten:

Fiskeridirektoratet har nå pålagt firmaet å gjennomføre miljøundersøkelser i følgende elver: Utløp fra Kleppstadvatnet, Botnelva (Olderfjordelva), Jordelva, Fabrikkelva og Arnelva. Det melder Fiskeridirektoratet.

Undersøkelsene skal bidra til å kartlegge om rømt settefisk har vandret opp i disse ferskvannskildene.

Framnessmolt AS er også pålagt å utvide gjenfangsten etter rømmingen. Pålegget gjelder de samme vassdragene dersom det viser seg at det står rømt fisk der.

Les også: 20.000 settefisk rømte i Nordland 01.08.2018

Rømming i Solund

Fiskeridirektoratet har gitt et lignende pålegg til Lialaks AS om å gjennomføre miljøundersøkelser i Kvernhuselva ved anlegget i Solund kommune. Undersøkelsene skal også her bidra til å kartlegge og fjerne fisk fra elva.

Det er beregnet at nesten 1 500 fisk rømte fra anlegget i midten av juni.

Les også: Mindre rømming enn fryktet i Solund 27.07.2018