Eksportpris kr 58,95 i veke 42

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 0,46 kroner frå veke 41 til veke 42 i 2018.

I veke 42 i 2018 var eksportprisen for fersk laks 58,95 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 0,8 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 42 enda på 20.828 tonn, tilsvarande ein auke på 8,3 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 19.237 tonn.

I veke 42 vart det eksportert 442 tonn frosen laks, og prisen var 63,59 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2018 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
42 20 828 58,95 442 63,59
41 19 237 58,49 435 62,47
40 19 999 57,93 330 58,68
39 19 344 59,15 308 56,92
38 17 736 60,28 241 61,74
37 18 489 62,10 385 61,48
36 17 919 62,60 387 57,17
35 17 501 57,43 574 60,02
34 18 551 52,99 495 59,57
33 19 004 53,62 486 60,03
32 18 978 57,33 395 58,76
31 17 466 57,44 294 64,20
30 17 367 56,07 351 60,26
29 17 286 55,14 655 60,53
28 17 402 55,40 417 56,41
27 17 914 58,55 393 60,96
26 16 929 58,25 358 63,62
25 16 297 61,70 268 67,02
24 16 548 65,00 291 69,28
23 16 732 61,34 281 69,62
22 16 826 66,17 317 61,92
21 15 363 73,71 272 62,70
20 14 951 76,09 304 59,38
19 14 991 75,40 256 60,39
18 13 735 71,16 310 56,87
17 14 510 66,79 190 59,83
16 15 094 67,32 240 61,15
15 15 751 68,21 237 56,25
14 13 953 71,50 187 50,36
13 11 423 71,75 264 57,02
12 19 138 65,12 281 58,33
11 17 862 67,94 253 59,62
10 15 825 67,57 470 53,64
9 15 230 65,16 526 53,26
8 15 688 62,20 365 51,86
7 15 052 56,52 317 55,30
6 16 515 54,69 372 51,48
5 17 266 56,86 402 50,60
4 17 441 56,96 301 52,74
3 16 479 55,46 363 56,60
2 17 007 57,28 296 53,14
1 14 259 58,52 158 53,80

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 20172016201520142013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.