Omfattende tiltak etter mulig lakserømming

Fiskeridirektoratet setter i gang omfattende tiltak etter å ha mottatt et høyt antall tips om rømt oppdrettslaks i Midt-Norge.

Fiskeridirektoratet har siden midten av oktober mottatt 15 tipsmeldinger om fangst av oppdrettslaks i området Frøya, Hitra og Smøla, samt i området rundt Vinjefjorden på Nordmøre. Det melder Fiskeridirektoratet.

– Våre vurderinger tilsier at dette kan være forskjellige rømmingshendelser, sier Ruth Lillian Kjæmpenes, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet Region Midt.

Tilsammen er det meldt inn fangst av 140 individer av rømt oppdrettslaks.

– Vi ser svært alvorlig på omfanget, sier hun.

Fiskeridirektoratet har allerede hatt møte med alle fiskeoppdrettere i området.

– Vi har hatt en konstruktiv dialog, men har enn så lenge ikke avdekket rømmingskildene, sier Kjæmpenes.

Går ut til alle oppdretterne

Fiskeridirektoratet har nå bedt alle oppdretterne i området om å levere sporingsopplysninger på fisken de har i merdene, samt slakteplaner.

– Dette gjelder for rundt 40 lokaliteter. Med slakteplanene sikrer vi at fisken ikke blir slaktet ut før vi kan få tatt prøver. sier Kjæmpenes.

Det kan videre bli aktuelt å spore fisken.

– Det har blitt tatt skjellprøver fra fisken som har blitt fanget av publikum. Prøvene blir fortløpende analysert av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), og vi utreder nå mulighetene for sporing sammen med Havforskningsinstituttet, sier Kjæmpenes.

– Vi har også et godt samarbeid med Fylkesmannen, som nå har gitt et utvalg lokale fiskere adgang til å fiske med garn i de aktuelle områdene, sier Kjæmpenes.

Lokale fiskere er dermed allerede i gang med fiske etter rømt oppdrettslaks.

Bestilt overvåkning av vassdragene

Fiskeridirektoratet har engasjert Ferskvannsbiologen AS for å gjennomføre overvåking etter rømt oppdrettsfisk.

– De skal drive overvåkning i elveoser spesielt på Frøya, Hitra og på Smøla, samt på innsiden av disse øyene.

Flere tiltak kan komme i kjølvannet av disse undersøkelsene.

– Det kan blant annet bli aktuelt med pålegg til oppdretterne om utvidet gjenfangst dersom vi finner kilden til rømmingene, sier Kjæmpenes.

Vil ansvarliggjøre næringen

– Vi vil nå prioriterte å få klarhet i hvem som er kilden til rømmingene.

Det sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Hun ønsker nå at næringen skal ta ansvar:

– Vi bruker nå hele verktøykassen vi har for å kartlagt omfanget, få identifisert kildene og begrense skadevirkningene av hendelsene, men her er det til syvende og sist næringen som må ta ansvar, sier Holmefjord.