Eksportpris kr 63,90 i veke 2

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,76 kroner frå veke 1 til veke 2 i 2019.

I veke 2 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 63,90 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 4,1 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 2 enda på 16.968 tonn, tilsvarande ein auke på 40,3 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 12.098 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt har låge eksportkvanta.

I veke 2 vart det eksportert 281 tonn frosen laks, og prisen var 59,72 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2019 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
2 16 968 63,90 281 59,72
1 12 098 66,66 95 66,29

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 201820172016201520142013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.