Foreslår endringer i akvakulturloven

Laks i oppdrettsmerd. Foto: Havforskningsinstituttet

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å endre akvakulturloven, for å tydeliggjøre hjemmelen for å kreve produksjonskutt i røde soner.

Høsten 2017 innførte regjeringen trafikklyssystemet. Landet ble delt inn i tretten fargelagte soner. Fargen på sonene avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse.

– Trafikklyssystemet skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen. Fra neste år blir det aktuelt å kutte i røde soner, det vil si produksjonsområder der miljøtilstanden ikke er akseptabel. Vi mener vi allerede har tilstrekkelig hjemmel, men lovforslaget vil fremheve det juridiske grunnlaget for å gjennomføre slike tiltak, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik i en pressemelding.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå sendt på forkortet høring i tre uker, et forslag om å endre akvakulturloven. Høringsinnspill mottas frem til 22. februar 2019.

Les mer: Høring - forslag om endring av akvakulturloven