Lakserømming i Øst-Lofoten

Skjermdump av kartutsnitt frå Øksfjorden i Nordland, med markering for lokalitet «Hallvardøy». Kart: Kartverket / Fiskeridirektoratet

I forbindelse med uvær i helgen, har det rømt fisk fra Nordlaks AS sin lokalitet «Hallvardøy» i Øst-Lofoten.

Fiskeridirektoratet har mottatt melding fra Nordlaks AS om rømmingen, og selskapet har satt i gang gjenfangst. Frem til nå er det gjenfanget 12 laks, melder Fiskeridirektoratet.

Direktoratet skal i dag inspisere anlegget.