Lakselusmøte i Bergen

Mattilsynet arrangerte, torsdag 3. september 2009, et fag- og forvaltningsmøte om lakselus i Bergen.

Fiskeri og kystdepartementet, næringen, Akvaveterinærenes forening, Fiskehelseforeningen samt fag- og forvaltningsmiljøene var representert på møtet, som hadde nærmere 60 deltakere, melder Mattilsynet.

Programmet inkluderte særlig aktuelle tema knyttet til diverse problemstillinger og tiltak i lakselusbekjempelsen, herunder også den svært urovekkende resistensutviklingen, uttaler Mattilsynet, som opppfattet diskusjonene som konstruktive.