Tidligere Ewos-leder dømt til fengsel

I en ØKOKRIM-sak er to menn dømt til henholdsvis to og et halvt år og ett år og fire måneder i fengsel for flere tilfeller av grov korrupsjon.

Frostating lagmannsrett frifant en tiltalt. I samme sakskompleks er en person tidligere dømt til fengselsstraff i 11 måneder for grov korrupsjon. Det opplyser Økokrim i en pressemelding.

En tidligere leder i Ewos er dømt til fengselsstraff i to og et halvt år for tre tilfeller av grov korrupsjon og ett tilfelle av simpel korrupsjon. 63-åringen har ifølge lagmannsretten mottatt vel 1,22 millioner kroner og får inndratt 895.126 kroner. Han er frifunnet for ett tilfelle av grov korrupsjon og for grov økonomisk utroskap.

I dommen heter det at overføringene pågikk over en periode på syv og et halvt år og at handlingen bærer preg av å «være veloverveid og med et fast forsett».

En 56-åring er domfelt for to tilfeller av grov korrupsjon etter å ha betalt 483.405,50 kroner i bestikkelser. Mannen idømmes fengselsstraff på ett år og fire måneder. 56-åringen er frifunnet for grov økonomisk utroskap og selvvask (hvitvasking av utbyttet fra egne straffbare handlinger).

En 59-åring ble frifunnet for to tilfeller av grov korrupsjon.

Dommen ble avsagt under dissens og er ikke rettskraftig.

I samme sakskompleks er en person tidligere dømt til fengselsstraff i 11 måneder for grov korrupsjon i en tilståelsessak.

– Dette er alvorlig økonomisk kriminalitet, men lagmannsretten valgte å gi lavere straff enn tingretten. Lagmannsretten fant ikke bevis for et like stort omfang av korrupsjon som tingretten gjorde.

Det sier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik hos Økokrim til NRK.