Eksportpris kr 71,45 i veke 16

Laksesushi på skjærefjøl. Foto: Astrid Hals / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 4,12 kroner frå veke 15 til veke 16 i 2019.

I veke 15 i 2019 var eksportprisen for fersk laks 71,45 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 6,1 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 16 enda på 12.499 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 37,2 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 19.916 tonn. Det er vanleg med lågare volum og høgare pris i påskeveka.

I veke 16 vart det eksportert 174 tonn frosen laks, og prisen var 65,98 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2019 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
16 12 499 71,45 174 65,98
15 19 916 67,33 329 62,36
14 17 409 68,21 202 64,93
13 17 460 65,13 210 60,93
12 16 569 67,78 291 61,44
11 14 472 71,55 375 63,08
10 14 387 72,45 636 57,43
9 15 192 65,65 353 58,95
8 17 103 60,00 315 63,51
7 17 634 56,82 284 62,63
6 17 688 56,73 250 63,17
5 16 333 57,41 315 56,43
4 17 427 60,83 236 56,85
3 15 367 62,88 191 56,95
2 16 968 63,90 281 59,72
1 12 098 66,66 95 66,29

 

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 201820172016201520142013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.