NFT inngår fire langsiktige brønnbåtavtaler

Brønnbåten «Steigen». Nybyggene blir søsterskip til «Steigen», «Namsos» og «Havtrans». Foto: Havyard

Norsk Fisketransport AS (NFT) har i dag signert langsiktige befraktningsavtaler for fire brønnbåter. Avtalene er inngått med en større norsk oppdrettsaktør. Det er også inngått avtaler med Havyard om nybygg.

Det fremgår av en børsmelding fra NTS ASA, morselskapet til Norsk Fisketransport AS.

To av avtalene er tegnet som timecharteravtaler (TC) på to brønnbåter med lastekapasitet på 3.200 m3, mens de to øvrige kontraktene gjelder for to brønnbåter på henholdsvis 3.200 m3 og 1.000 m3. TC-avtalene tegnes begge for en periode på åtte år, med opsjon på 2+2 år. De øvrige avtalene gjelder for tre år, med opsjon på ytterligere tre år.

– Avtalene gir oss en langsiktig horisont og muligheter til å videreutvikle brønnbåttjenester sammen med en profesjonell og spennende kunde, sier Oddleif Wigdahl, daglig leder i Norsk Fisketransport AS.

Avtaler om ytterligere to nybygg

Norsk Fisketransport AS har samtidig inngått avtaler med Havyard Ship Technology AS om bygging av to brønnbåter, hver med lastekapasitet på 3.200 m3 (tilsvarende inntil 640 tonn levende fisk).

Nybyggene har en samlet pris på om lag 700 millioner kroner, og blir søsterskip til «Steigen» (levert 2017), «Namsos» (2015) og «Havtrans» (2014).

For ett av fartøyene utløser NFT opsjonen som ble inngått i forbindelse med kontrahering av en tilsvarende brønnbåt i juli 2018. For den andre brønnbåten er det inngått en enkeltstående byggeavtale, uten opsjoner.

Med de to siste byggeavtalene, vil NFT i løpet av et drøyt år motta tre nye brønnbåter fra Havyard Ship Technology AS, hver på 3.200 m3.

Det tidligere kontraherte fartøyet leveres i mai 2020, mens dagens avtaleinngåelse innbefatter fartøyleveranser henholdsvis i desember 2020 og juni 2021.

Investeringen finansieres med konsernets egen kontantbeholdning og banklån.

Ny opsjon

Ifølge en pressemelding fra Havyard Group ASA, har Norsk Fisketransport AS og Havyard i tillegg gjort avtale om opsjon for enda én brønnbåt. Opsjonen for dette fjerde skipet, må eventuelt erklæres innen utgangen av november 2019, og det vil da bli levert i november 2021.

Total verdi av de tre nye avtalene, avtalen fra i fjor holdt utenfor, vil da komme på over en milliard norske kroner.

– Effektivt og miljøvennlig

Skipene får designet «Havyard 587», med blant annet sylindriske fisketanker, der en ifølge Havyard får gode strømningsforhold med jevn og god vannkvalitet.

– Dette er viktig for å bevare den gode fiskekvaliteten under håndtering og transport, også med store mengder fisk ombord, fremholdes det fra Havyard.

Filtrerings- og vannbehandlingssystemer om bord, gjør det mulig med lukket transport over større avstander.

– Kombinert med effektivt fremdriftssystem og en optimalisert skrogform, gjør dette Havyard 587 til en av verdens mest effektive og miljøvennlige brønnbåter, heter det videre i meldingen fra Havyard Group ASA.