Kunnskapen om pankreassykdom øker

Laks i oppdrettsmerd. Foto: Havforskningsinstituttet

Magnus Vikan Røsæg har i sitt doktorgradsarbeid sett på en subtype av viruset som gir pankreassykdom (PD) hos atlantisk laks. Sykdommen gir redusert fiskevelferd og økte utgifter for fiskeoppdretterne.

Magnus Vikan Røsæg. Foto: NMBUMagnus Vikan Røsæg. Foto: NMBUI sitt doktorgradsarbeid har han undersøkt hvordan pankreassykdom påvirker tilvekst, fôrutnyttelse og dødelighet hos atlantisk laks. Arbeidet har fokusert på subtype 2 av viruset som forårsaker pankreassykdom. I Norge er denne subtypen i hovedsak begrenset til Midt-Norge.

Hovedfunnene er at subtype 2 gir betydelig reduksjon i tilveksten og dårligere fôrutnyttelse for laksen.

Det opplyses i en pressemelding fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Redusert tilvekst for laksen

Det er få publikasjoner om effekten av subtype 2 av salmonid alphavirus (SAV2) i atlantisk laks gjennom en produksjon. Studien til Vikan Røsæg, viser betydelig redusert tilvekst og økt fôrfaktor for laksen. Det ble derimot ikke påvist økt dødelighet på grunn av SAV2. Dette kan skyldes av andre faktorer overskygger betydningen av SAV2.

I tillegg har arbeidet vist at redusert fordøyelse følger sykdomsutviklingen av pankreassykdom, trolig på grunn av skader i bukspyttkjertelen, som er et av målorganene til viruset.

Smitte av annen sykdom kan redusere utviklingen av pankreassykdom

Doktorgradsarbeidet har også undersøkt om en samtidig infeksjon med et annet virus, kan påvirke sykdomsutviklingen til pankreassykdom. Gjennom et smitteforsøk, ble det vist at å først smitte med viruset som forårsaker hjerte og skjellet-muskel betennelse, kan redusere utviklingen av pankreassykdom.

- Hjerte- og skjelletmuskelbetennelse er en utbredt sykdom hos oppdrettslaks, og så godt som all laks blir infisert i løpet av vekstfasen i sjø. I smitteforsøket varte effekten i minst ti uker og skyldes trolig aktivering av uspesifikke medfødte immune mekanismer. Utbredelsen til de to sykdommene, at virusene påvises som samtidige infeksjoner og den påviste reduksjonen til pankreassykdom i smitteforsøket, tyder på at de kan påvirke hverandre. Om dette kun går én retning og i hvilken grad krever videre undersøkelser, heter det videre i pressemeldingen.

Personalia
Magnus Vikan Røsæg (34) kommer fra Steinkjer og er utdannet veterinær fra NMBU Veterinærhøgskolen og har vært ansatt som næringsstipendiat hos SalMar.

Han forsvarer nå doktoravhandlingen sin «Pankreassykdom; effekt på tilvekst, fôrutnyttelse, fordøyelse og interaksjoner med Piscine orthoreovirus» ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 30. april.