Digitaliserer overvåkningen av fiskehelse

Laksesmolt. Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Veterinærinstituttet får 15 millioner kroner for digitalisering av overvåkning av fiskehelse.

– Bedre overvåkning av sykdom i oppdrettsnæringen er viktig både for fiskehelse, fiskevelferd og for videre bærekraftig vekst i næringen, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Veterinærinstituttet får pengene fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) for et prosjekt der de digitaliserer avlesning og kontroll av prøver tatt på oppdrettsfisk. Tidligere måtte dette gjøres manuelt med bruk av mikroskop.

Ramme for prosjektet er på 30 millioner kroner, hvor av 15 millioner er egenfinansiering, og det har oppstart i august i år.

- Bedre løsninger

Gjennom prosjektet vil Veterinærinstituttet forenkle bestilling av analyser, gi kundene mulighet til å følge bestillingene og tilpasse formidling og forvaltning av analyseresultater og data.

– Med nye digitale løsninger kan dermed Veterinærinstituttet bidra til bedre bruk av eksisterende data og innovasjon, noe som er viktig for sjømatnæringen, sier Nesvik.

Videre vil den nye digitale prøveflyten medvirke til at flere kan analysere og drøfte funnene samtidig, uten at de trenger å være samlet geografisk. Moderniseringen innebærer videre at svarene vil bli formidlet raskere til forvaltningen og næringen som da hurtigere kan iverksette tiltak for å bekjempe sykdommen og redusere smitterisiko.

Moderniseringen vil også styrke forskningen og rådgivningen ved Veterinærinstituttet, gjennom åpen tilgang til data som grunnlag for ny kunnskapsutvikling, heter det videre i meldingen. Samtidig blir det mulig for oppdrettsselskapene å koble det offentliges data med data fra eget produksjonsanlegg, og slik avdekke sammenhenger og årsaker til fiskesykdommer

Les også: Satsar meir på digital kompetanse i havnæringane 14.05.2019