Mye laks går tapt i Troms

I Troms rapporterer flere lakseoppdrettere om vedvarende høy eller tiltakende dødelighet på sine lokaliteter det siste døgnet, som følge av algeoppblomstring.

Det melder Fiskeridirektoratet. Laksen dør av trolig av kvelning som følge av algeoppblomstring.

Oppdretterne rapporterer å ha tilstrekkelig kapasitet til å samle opp og transportere bort død fisk, men for enkelte av de hardest rammede aktørene er dødfiskhåndteringen veldig utfordrende.

- Vi ser at dødeligheten er på rundt 50 prosent på enkelte av anleggene. På to anlegg er det snakk om rundt 1 000 tonn laks, så det er mye, uttalte Otto Andreassen i Fiskeridirektoratet i går til NRK.

Et av oppdrettsselskapene som er hardest rammet, er Norhern Lights Salmon AS i Grovfjord i Troms. Oppdretterne jobber nå på spreng med å få tatt opp den døde laksen, melder NRK.

Algene som har ført til laksedød i Astafjorden og Ofotfjorden denne uken, kan ifølge Havforskningsinstituttet være av algegruppen Chrysochromulina, som produserer en gift som rammer cellene i fiskens gjeller, slik at fisken ikke får oksygen. Årsaken til laksedøden er så langt ikke endelig fastslått.

Fiskeridirektoratet oppfordrer aktører i området til å vurdere løsninger utover egen beredskapsplan. Dette gjelder også virksomheter som ennå ikke er rammet.

Det forventes at hele Astafjorden med sidefjorder vil påvirkes av den pågående algeoppblomstringen, opplyser direktoratet.

I Nordland meldes det i dag om vedvarende høy dødelighet i Ofotfjorden. Det har ikke vært spredning til nye lokaliteter. Fiskeridirektoratet frykter at hele Ofotfjorden vil kunne bli berørt av oppblomstringen.

- Det er vanskelig i si hvor lenge oppblomstringen kan pågå i området. En oppblomstring påvirkes av transport av alger inn i området fra utenforliggende områder samt vekst lokalt. Algene er avhengige av næringssalter for at de skal vokse og øke mengden. Dersom algene ikke har tilgang på disse stoffene vil de etter hvert dø ut. I noen tilfeller har man sett at oppblomstringen har blitt holdt inne i fjorden og dødd ut der inne, uten at de spres over større områder. Værforholdene vil kunne påvirke varighet, skriver Fiskeridirektoratet.

Les også: Alger fører til at oppdrettsfisk dør i Nordland og Troms 15.05.2019