Ti tusen tonn død laks til nå

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at i overkant av 10 000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Og oppblomstringen er ikke over.

- Vi har ikke informasjon om totalt antall fisk per nå, hovedsakelig av to grunner; oppdretterne har ikke kapasitet og oversikt til å oppgi antall, og vekten på fisken varierer fra 700 gram til 5,5 kilo, fremgår det av en pressemelding fra Fiskeridirektoratet.

For å si noe om verditapet for fiskeoppdretterne, har direktoratet samtidig satt opp et enkelt regnestykke.

– Hvis vi lager et veldig omtrentlig regnestykke vil det si: 10 000 tonn laks i levende vekt x 62 kroner kilo = 620 millioner kroner, skriver

Oppdretterne i Troms har ikke meldt om dødelighet siden 17. mai.

I Nordland er det fortsatt høy dødelighet og flere nye lokaliteter er rammet.

Les også: Mye laks går tapt i Troms 17.05.2019

Prognosene for det kommende døgnet, er utgående vannstrøm fra Ofotfjorden, noe som betyr at flere anlegg i ytre deler av fjorden står i fare. Det meldes fortsatt om dødelighet i midtre og indre deler.

Fiskeridirektoratets region Nord, region Nordland og hovedkontoret i Bergen jobber fortløpende med dispensasjoner og andre løsninger for oppdrettere som blant annet vil flytte fisk med brønnbåt.

– Det er viktig at ulike aktører som er involvert deler informasjon med hverandre og med Fiskeridirektoratet slik at det kommer inn mest mulig opplysninger som kan hjelpe oppdretterne, skriver Fiskeridirektroratet.

I vannprøver fra begge fylker er det påvist alger i slekten Chrysochromulina. Dette er en vanlig alge i norske farvann, men ved forhold som er spesielt gode for algene, kan den blomstre opp i stort antall og være dødelig for fisk.

Les også: Dette vet vi om den såkalte «dødsalgen» 21.05.2019