NRS investerer 750 millioner i nytt smoltanlegg

Norway Royal Salmon skal bygge et nytt smoltanlegg i Dåfjord i Troms til 750 millioner kroner, for å møte en økende etterspørsel etter norsk laks. 

- Smoltanlegget er strategisk plassert i forhold til NRS sin aktivitet i Nord-Norge og en viktig brikke i utvikling av selskapet. Anlegget vil gi betydelige lokale og regionale ringvirkninger og det vil jobbe rundt 20 ansatte på anlegget i driftsfase, skriver Norway Royal Salmon ASA (NRS) i en børsmelding.

Tillatelse for 10 millioner smolt

Det er planlagt et topp moderne resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg), og det er nylig gitt tillatelse til å produsere inntil 10 millioner smolt med en størrelse opp mot 400 gram. Byggestart er planlagt til september 2019.

- Gjennom bærekraftig vekst skal vi fortsette å vokse og være lønnsomme for de som investerer i selskapet vårt, og for de lokalsamfunnene vi er en del av, sier Charles Høstlund, konsernsjef i Norway Royal Salmon ASA

Norske leverandører

Selskapet er blitt enig med TotalRenovering om kontrakt for bygging av anlegget, og TotalRenovering har tatt med seg samarbeidspartnerne Aqua Optima og Overhalla Betongbygg inn i prosjektet.

- NRS valgte norsk kompetanse til bygging av vårt offshoreprosjekt Arctic Offshore Farming, og det er derfor gledelig at vi igjen kan velge norske leverandører nå til bygging av vårt smoltanlegg utenfor Tromsø. At vi i tillegg kan velge aktører hvor vi som selskap er lokalisert er ekstra gledelig, og vi gleder oss til å jobbe med TotalRenovering med samarbeidspartnere gjennom dette prosjektet, sier konsernsjef Charles Høstlund i NRS.

- Som en entreprenør i Tromsø med sterk lokal forankring er vi i TotalRenovering ydmyke og stolte over tildelingen av kontrakten. Dialogen med Norway Royal Salmon har vært svært bra og vi ser fram til å komme i gang med prosjektet, sier daglig leder Vegard Berg-Johansen i TotalRenovering.