«Ronja Explorer» er overlevert til Sølvtrans

Brønnbåten «Ronja Explorer». Foto: Aas Mek Verksted AS

Rederiet Sølvtrans AS fikk i dag overlevert en ny brønnbåt fra Aas Mek Verksted AS. «Ronja Explorer» har en lastekapasitet på 2500 m3, og skal kunne frakte 375 tonn med levende fisk.

Brønnbåten som har fått en lengde på 69,96 meter og en bredde på 17,80 meter, er verftets nybygg nummer 199, og er bygget etter verftets eget design type AAS 2502 ST.

Dette er et helt nytt design, med lite dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset for operasjoner i Skottland og for anløp av områder som kan være vanskelig tilgjengelig for fartøy med stort dypgående.

Dåpen vil finne sted i Trondheim lørdag 29. juni, med Maria Sinkaberg Johnsen som gudmor.

Transport- og servicefartøy

Ronja Explorer er utstyrt for transport av smolt og slaktefisk, i åpent eller lukket system, samt med ferskvannsbehandling for avlusing og for å være servicefartøy for fiskeoppdrettsanlegg. Fartøyet har filter- og UV-system for vannrensing ved avlusing, og behandling av alt utslipp til sjø.

Lastekapasiteten på 2500 m3 er fordelt på to rom med skyveskott, og med trykklossing. Brønnbåten er utstyrt et helautomatisk system for vask og desinfisering av både lasterommene, og mye av det andre utstyret.

Videre er det installert RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system.

På dekk er det montert fire hydrauliske kraner for håndtering av lasteslanger og nøter, to på 48 tonnmeter og to på 23 tonnmeter.

Fremdriftsmaskineri og strømforsyning

Det er installert en hovedmotor på 1920 kW, som skal gi skipet en servicefart på 13 knop. For best mulig manøvrering, er det montert sidepropeller både forut og akter, den ene på 450 kW og den andre på 300 kW.

Strømforsyningen besørges av to stk. aggregater, som begge er på 1550 kW, samt av et eget havneaggregat på 323 kW.