49.000 laks rømte fra Sinkaberg-Hansen

Laks i oppdrettsmerd. Foto: Havforskningsinstituttet

En foreløpig opptelling viser at det rømte i overkant av 49.000 laks fra lokalitet Oksbåsen i Bindal kommune i Nordland.

Fiskeridirektoratet mottok mandag morgen melding om rømming av oppdrettslaks fra Sinkaberg-Hansen AS sin lokalitet Oksbåsen i Bindal kommune i Nordland.

Selskapet opplyser at fisken i den aktuelle merden har en snittvekt på 2,6 kg, og foreløpig opptelling viser at det har rømt i overkant av 49 000 fisk.

Fiskeridirektoratet gjennomførte tirsdag tilsyn på anlegget, og gir i samråd med Fylkesmannen, et pålegg om utvidet gjenfangst i regionen utover de påkrevde 500 meterne fra anlegget, samt pålegg om overvåking og eventuelle uttak i vassdrag i regionen, melder Fiskeridirektoratet.

Sinkaberg-Hansen AS har iverksatt gjenfangst i sjø ved anlegget, og får nå gjennomført undersøkelser i aktuelle vassdrag i regionen. Det er så langt rapportert om fangst av 418 rømte laks.

Ønsker tips om rømt laks

For å få en god oversikt over spredning av den rømte fisken, ønsker Fiskeridirektoratet at det meldes inn observasjoner og fangst av rømt oppdrettslaks til direktoratets døgnåpne vaktsentral FMC.