Rømming fra settefiskanlegg i Troms

Lakseyngel. Illustrasjonsfoto:  Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council

Fiskeridirektoratet mottok tirsdag denne uken melding om rømming av settefisk av laks, fra Fjordsmolt AS sitt anlegg Hellaren i Grovfjorden i Troms.

Rømmingen har skjedd i forbindelse med en arbeidsoperasjon på anlegget. Omfanget er ennå ikke kjent, men det er klart at det dreier seg om en større rømming, melder Fiskeridirektoratet.

Selskapet har så langt gjenfanget om lag 47 000 individer.

Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn på lokaliteten etter hendelsen, og kommer til å følge opp saken blant annet med tanke på skadebegrensende tiltak.