Det rømte ca. 217.000 settefisk

Lakseyngel. Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Fjordsmolt AS har hatt opptelling etter rømmingshendelsen ved deres settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden sist uke. Selskapet melder at om lag 217 000 settefisk av laks har rømt.

Av disse har selskapet gjenfanget rundt 76 000 individer. Hendelsen ble meldt til Fiskeridirektoratet tirsdag forrige uke.

– Fisken er oppgitt å være rundt 13 gram og skal i utgangspunktet ikke kunne overleve i sjøvann. Det blir gjort analyser på gjenværende fisk for å sjekke sjøvannstoleransen, opplyser Fiskeridirektoratet i en oppdatering om saken.

Fiskeridirektoratet vil vurdere å pålegge selskapet en oppfølgende miljøundersøkelse i området.

Les også: Rømming fra settefiskanlegg i Troms 02.08.2019