Makrellstørje i oppdrettsmerd i Trøndelag

Tunfisk på Tsukiji fiskemarked i Tokyo. Illustrasjonsfoto: L. Nordøen

Tirsdag ettermiddag oppdaget selskapet Lerøy Midt en makrellstørje i en av merdene på ett av sine anlegg i Trøndelag. Det er så langt ikke meldt om rømming på grunn av hendelsen med makrellstørjen.

Det melder Fiskeridirektoratet. Makrellstørje, også kalt størje og blåfinnet tunfisk, er en fisk i makrellfamilien (Scombridae), og er den største tunfiskarten.

Tirsdag 27. august ble det, på selskapets fôringskamera, oppdaget en makrellstørje på 233 kilo svømmende på om lag sju meters dyp i en av merdene på anlegget.

Dykkere ble tilkalt for å sjekke skadene på merden og bøte hullet på ca. 0,5 meter i nota.

– Fiskeridirektoratet har utarbeidet retningslinjer for fanging og eventuell avliving i slike tilfeller og disse ble fulgt av selskapet, opplyser direktoratet.

Oppdrettsselskapet satte i tillegg ut gjenfangstgarn, men har så langt ikke meldt om rømming som følge av hendelsen.

Fisken i anlegget er laks på i underkant av ett kilo.