Legger stamfiskanlegg til Kobbelv

Det er nå klart at Salten Stamfisk lokaliserer det landbaserte anlegget til Kobbelv. I tillegg har de behov for to lokaliteter i Saltenfjorden.

I juli fikk Salten Stamfisk to konsesjoner for produksjon av stamfisk og rogn. 

- Vi har arbeidet i mange år for å få på plass produksjon av stamfisk og rogn i Salten, sier styreleder i Salten Stamfisk, Geir Wenberg, til Saltenposten. 

Salten Stamfisk er et datterselskap av Salten Aqua, et oppdrettsselskap med Wenberg Fiskeoppdrett, Edelfisk og GIFAS som største eiere. Disse tre selskapene eier 51 prosent av Salten Stamfisk. 

Resten eies av SalmoBreed som er verdens største produsent av avlsprodukter på laks, skriver nettstedet. Det er nå klart at det landbaserte anlegget skal legges til Kobbelv. Ferskvannet skal hentes fra Sørfjordelva.

Les også: Nye stamfisktillatelser 21.07.2009 
Les også: Investerer 50 mill i stamfiskanlegg 16.07.2009