Rømminger fra Mowi på Sunnmøre

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskeridirektoratet mottok sist helg melding fra Mowi AS om rømming av laks fra lokalitetene Voldnes og Rønstad på Sunnmøre. Lokalitetene ligger i henholdsvis Herøy og Volda kommune.

Fiskeridirektoratet gjennomførte tilsyn hos selskapet tirsdag. Selskapet har fått pålegg om utvidet gjenfangst og det er til nå meldt om gjenfangst av 86 fisk. Den rømte fisken har en vekt på 2 - 3 kg, opplyser Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning, ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.