Over 450 millioner til havbrukskommunene

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik. Foto: Øyvinn Myge / Nærings- og fiskeridepartementet
Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik. Foto: Øyvinn Myge / Nærings- og fiskeridepartementet

Over 450 millioner kroner vil nå i høst rulle inn på kontoene til havbrukskommunene. Nå kan du se hvor mye din kommune får.

– Igjen får kommunene som legger til rette for havbruk en velfortjent belønning, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) i en pressemelding.

166 kommuner og ti fylkeskommuner, kan dele over 450 millioner kroner. Oversikten over hvor mye hver av dem får, ble offentliggjort i dag.

Utbetalinger fra Havbruksfondet

Kommunene i Finnmark får 46 170 368 kroner, og fylkeskommunen får 790 317 kroner. Til sammen 46 960 685 kroner.

Kommunene i Troms får 49 297 415 kroner, og fylkeskommunen får 1 320 284 kroner. Til sammen 50 617 699 kroner.

Kommunene i Nordland får 106 842 234 kroner, og fylkeskommunen får 1 792 194 kroner. Til sammen 108 634 428 kroner.

Kommunene i Trøndelag får 81 510 400 kroner, og fylkeskommunen får 1 761 074 kroner. Til sammen 83 271 473 kroner.

Kommunene i Møre og Romsdal får 38 322 578 kroner, og fylkeskommunen får 802 467 kroner. Til sammen 39 125 044 kroner.

Følg lenken nederst i denne artikkelen, for å se en detaljert oversikt hvor mye det blir utbetalt til hver av kystkommunene, samt til de øvrige fylkeskommunene.

Gir store inntekter

Havbruksfondet ble opprettet i 2016, for å ivareta hensynet til kommuner som legger til rette for oppdrettsnæringen. Inntektene kommer fra tildeling av ny kapasitet, hvorav 20 prosent går til staten og 80 prosent til kommunal sektor og fordeles gjennom Havbruksfondet.

Den første utbetalingen via Havbruksfondet kom i desember 2017 og var på 60 millioner kroner. I 2018 ble det utbetalt 2,7 milliarder kroner, til 164 kommuner og ti fylkeskommuner.

– Jeg er håper at enda flere kommuner og fylkeskommuner ser gulroten som ligger i Havbruksfondet, og at det stimulerer til at næringen kan fortsette å vokse. Dette betyr arbeidsplasser og aktivitet i hele landet, og er penger kommunene kan bruke på å utvikle tilbudet til innbyggerne sine innen helse, skole, infrastruktur eller andre områder, sier Nesvik.

– Strenge krav til næringen

Regjeringen fikk i 2018 på plass en ny ordning, det såkalte trafikklyssystemet, som skal sørge for at veksten er forutsigbar og forsvarlig.

– Vi vil fortsatt stille strenge krav til næringen når det gjelder krav til bærekraft og fiskevelferd. Senere i år skal vi fargelegge kysten, og da må næringen ha orden i sysakene om man skal kunne vokse i sine områder, sier Nesvik.

Nærings- og fiskeridepartementet har i tillegg justert fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet.

Les også: Foreslår ny inntektsfordeling av Havbruksfondet 13.08.2019

For havbrukslokaliteter som krysser kommunegrensene, deles nå pengene proporsjonalt med lokalitetenes arealbeslag i hver av kommunene. Tidligere fikk den kommunen hvor den største delen av lokaliteten befant seg, alle inntektene. Dette påvirker utbetalingen for 11 av omtrent 1 000 lokaliter.

Fakta om årets utbetaling

  • Årets utbetaling fordeler 458 millioner kroner til oppdrettskommuner og -fylkeskommuner i Norge. Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.
  • Utbetalingen fordeler seg mellom i alt 166 kommuner og 10 fylkeskommuner.
  • Midlene som utbetales i år stammer fra inntektene fra tildeling av tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i 2018. Det ble innbetalt om lag 4 milliarder kroner for nye tillatelser i 2018, og 80 prosent av dette utbetales til kommunene og fylkeskommunene gjennom Havbruksfondet.
  • Det meste ble utbetalt i 2018, men en andel er holdt tilbake til årets utbetaling. Den største delen av utbetalingen i 2019, går til kommuner hvor det er klarert nye lokaliteter eller hvor eksisterende lokaliteter har fått økt sin kapasitet.

     

pdfOversikt: Utbetalinger fra Havbruksfondet 2019286.30 KB286.30 KB