Havbruksskatteutvalgets utredning på høring

Regjeringen sender i dag utredningen fra havbruksskatteutvalget på høring, uten at den er politisk behandlet, med tre måneders høringsfrist. Stortinget har bedt om at regjeringen kommer tilbake med en vurdering i løpet av våren.

Finansminister Siv Jensen (FrP) mottok i dag utredningen fra utvalget som har vurdert skattleggingen av havbruk. Havbruksskatteutvalget foreslår at det innføres en særskatt for havbruk, og at skattesatsen settes til 40 prosent.

Rapporten er en utredning i serien Norges Offentlige Utredninger (NOU), og representerer utvalgets syn.

Les også: Foreslår grunnrenteskatt på 40 prosent for havbruk 04.11.2019

- Mål om å balansere hensyn 

Regjeringen har ikke tatt stilling til forslagene som fremkommer i rapporten. Utvalgets forslag og høringsuttalelsene til rapporten, vil være en del av regjeringens beslutningsgrunnlag for den videre oppfølgingen, forteller finansminister Siv Jensen.

– Norge er verdens største produsent av atlantisk laks. Derfor er det viktig at myndighetene legger til rette for en bærekraftig, levedyktig og lønnsom havbruksnæring, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

Det er lang tradisjon i Norge for å bruke utredninger fra utvalg som grunnlag for kunnskap og debatt. Mandatet la opp til at utvalget kunne komme med vurderinger på en rekke områder.

– Vårt mål er å balansere hensynet til næringen, miljøet, lokalsamfunnene og det norske folk på best mulig måte, avslutter finansminister Siv Jensen.