Mistanke om ILA hos Mowi i Rogaland

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 11913 Kjeahola i Finnøy kommune i Rogaland fylke. Lokaliteten drives av Mowi Norway AS.

Virksomheten varslet Mattilsynet 7. november 2019 om mistanke om ILA på lokalitet Kjeahola. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR) fra PatoGen Analyse AS.

- Sekvensering viser at det er en sykdomsfremkallende variant av ILA-virus (HPR deletert ILA-virus). Histopatologiske funn gjort ved Pharmaq Analytiq AS, understøtter mistanken, melder Mattilsynet.

Mattilsynet vil om kort tid inspisere lokaliteten og ta ut verifiserende prøver.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås, påpeker Mattilsynet.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning, er lokalitet Kjeahola pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Veterinærinstituttet har publisert lokaliteten på interaktive kart over ILA-tilfeller, se BarentsWatch Fiskehelse.

Kontrollområde

Dersom ILA diagnosen blir bekreftet, vil Mattilsynet innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge og begrense spredning av sykdom.

Mattilsynet opplyser at et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil innebære restriksjoner blant annet på trafikk i havområdet. Lokale tilpasninger i forhold til antall lokaliteter i området, topografi og strømforhold etc., vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokalitet med ILA-diagnose, der bekjempelsessonen skal ha en utstrekning på minimum 5-10 km.