Mistanke om ILA hos SalMar i Harstad

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 31297 Oterneset i Harstad kommune i Troms fylke.

Lokaliteten drives av Salmar Farming AS avd Troms, i samlokalisering med Havbruksstasjonen i Tromsø AS, Skretting AS og Stim AS.

- Salmar Farming AS avd. Troms varslet Mattilsynet 15. november 2019 om mistanke om ILA på Oterneset. Mistanken bygger på positive analyseresultater (PCR), melder Mattilsynet.

Mattilsynet presiserer at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet, slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å forhindre eventuell smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet vil Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

- På grunn av nærhet vil også lokaliteten 36077 Mollvika bli underlagt samme restriksjoner, opplyser Mattilsynet.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktivt kart over sykdomstilfeller.

Dersom mistanken blir bekreftet, vil det innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.