Nova Sea Service kontraherer ny brønnbåt fra Aas

Den nye brønnbåten blir nær 77 meter lang og får et lasteromsvolum på 3.000 m3. Illustrasjon: Aas Mek. Verksted AS.

Nova Sea Service AS har inngått kontrakt med Aas Mek. Verksted AS om bygging av en ny brønnbåt av verftets eget design, type AAS 3002 STDE-Hybrid.

Skipet er konstruert med stort fokus på miljø, med lavt drivstofforbruk, sterkt reduserte utslipp til luft og sjø, samt redusert støy, fremgår det av en pressemelding fra Aas Mek. Verksted AS på Vestnes i Møre og Romsdal.

Nova Sea Service AS ble etablert i mai 2016 og holder til i Herøy kommune i Nordland, og dette blir andre nybygget Aas Mek. Verksted bygger for rederiet. Forrige nybygg var MS Steinar Olaisen, som ble levert sommeren 2017.

– Vi fra verftets side ser på denne kontrakten, med Nova Sea Service AS, som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåtbygger, og vi er svært glad for at rederiet nå ønsker å satse på et meget miljøvennlig skip, skriver verftet i meldingen.

Dieselelektrisk fremdrift

Skipet skal bygges med dieselelektrisk fremdrift og ESS-batterianlegg for hybrid drift, samt med stor kapasitet for landstrøm. ESS er en forkortelse Energy Storage System. ESS-batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift, såkalt «peak shaving», for å redusere antall generatorer i drift, og dermed redusere drivstofforbruket betydelig, samt at båten skal kunne ligge ved kai uten bruk av støyende generator, avhengig av landstrømskapasiteten ved kaien.

Båten skal også utstyres med full rensing av eksosutslipp etter nye IMO NOx Tier III-krav, med NOx rensing av eksos, og som totalt gir et sterkt redusert utslipp til luft og støy.

Skyveskott

Brønnbåten får en lastekapasitet på 3000 m3 fordelt på to brønner, noe som gir en kapasitet på føring av 450 tonn levende fisk, og er spesielt designet for lukket transport med RSW-kjøling, lavt dypgående for smolttransport, samt «dewatering system» for ferskvannsbehandling av fisken med mer.

Brønnbåten blir utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system, med rensing og behandling av vannet, inkludert filtersystem for oppsamling av lus, samt UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene. Den blir også arrangert med eget sorteringsrom, med direkte sortering av fisken ved undertrykkslasting.

De to fiskebrønnene er utstyrt med skyveskott, samt system for trykklasting og trykklossing. Nybygget er designet for å kunne trykklosse både til merd og direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing og lignende, uten bruk av vakuumpumpe, for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Skroget blir bygget i utlandet og nybygget skal overleveres rederiet i september 2021.

Nybygget vil få følgende hoveddimensjoner:

  • Lengde o.a. 76,96 meter
  • Bredde 17,80 meter
  • Dybde i riss 5,90 meter
  • Lasterom 3000 m3 fordelt på to rom
  • Innredning for 12 personer