Rømming av oppdrettslaks i Troms

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av laks fra den ILA-mistenkte lokaliteten Oterneset utenfor Harstad.

Fiskeridirektoratet mottok fredag 15. november melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten Oterneset i Vågsfjorden utenfor Harstad.

- Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn hos selskapet etter at det ble oppdaget en meterlang flenge i en av nøtene, melder direktoratet.

Rømmingsomfanget er ikke klarlagt. Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn og fanget 4 individer. Fisken i den skadde merden har en snittvekt på 4 kg.

Mistanke om ILA

Tidligere denne uken, ble det kjent at det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) ved lokaliteten.

Les også: Mistanke om ILA hos SalMar i Harstad 18.11.2019

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning, ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.