Eksportpris kr 29,83 i veke 36

Del saken

I veke 36 2009 steig eksportprisen for fersk laks til 29,83 kroner per kilo, ein oppgang på 2,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksportkvantum for fersk laks i veke 36 enda på 11 090 tonn, ein nedgang på 3,2 prosent frå ei veke tidlegare, då eksportkvantumet var 11 458 tonn.

I veke 36 vart det eksportert 1 038 tonn frosen laks og prisen var 33,81 kroner per kilo.

 
Veke 

Fersk laks

(03021201, 03021202)

Frosen laks

(03032201, 03032202)

Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
 
36 11 090 29,83 1 038 33,81
         
35 11 458 29,10 986 35,12
34 10 898 30,32 787 35,33
33 10 821 30,44 663 34,12
32 10 678 31,32 474 35,70
31 9 966 34,21 395 37,76
30 9 717 37,97 452 35,97
29 9 538 38,36 396 37,06
28 9 215 36,65 431 36,49
27 10 580 36,10 499 37,24