Ny lakserømming fra SalMar i Troms

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av laks fra lokaliteten Trettevik i Malangen ved Senja.

Direktoratet mottok 3. desember melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten.

- Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn hos selskapet, etter at det ble oppdaget en meterlang flenge i en av nøtene, melder Fiskeridirektoratet.

Rømmingsomfanget er ikke klarlagt. Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn og fanget 3 oppdrettslaks. Fisken i den skadde merden, har en vekt på 2-3 kg.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.

To rømminger i løpet av tre uker

Det er bare tre uker siden det ble meldt om rømming av laks fra en annen av Salmar Farmings lokaliteter i Troms.

Les også: Rømming av oppdrettslaks i Troms 22.11.2019