«Ronja Islander» døpes lørdag

Brønnbåten «Ronja Islander». Foto: Aas Mek Verksted AS

Sølvtrans sitt nye skip «Ronja Islander» døpes i Ålesund lørdag 7. desember, med Kathleen Mathisen som gudmor.

Det fremkommer av en pressemelding fra Aas Mek. Verksted AS. 

Skipet som leveres til Sølvtrans Wellboat AS, er verftets nybygg nummer 201, og er en brønnbåt av typen AAS 1802 ST.

Etter levering, skal brønnbåten gå rett til Canada og inn på langsiktig kontrakt for oppdrettsanleggene til Grieg Seafood ASA.

Sølvtrans AS utfører transport av levende fisk, hovedsakelig laks og ørret, og er verdens største brønnbåtrederi. Med den nye brønnbåten, har selskapet 24 fartøy i drift, dette inkludert fartøyene i Chile, hvor Sølvtrans er deleier. Fartøyene går i stor grad på lange kontrakter med oppdrettere i Norge, Skottland, Canada, Tasmania og Chile.

Lukket system

MS Ronja Islander får en lastekapasitet på 1800 m3, fordelt på 2 lasterom med skyveskott og trykklaste- og lossesystem, og er utstyrt spesielt for føring av levende fisk i lukket system. Fartøyet er dessuten konstruert for å kunne trykklosse med en trykkhøyde på opptil 15 meter. Dette for å kunne losse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.

Brønnbåten er også utrustet med laste- og lossesystem for ferskvannsbehandling av fisken, samt videre med utstyr for sortering, smolttransport, filter for oppsamling av lus avlusing og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann.

For rengjøring og desinfisering av lasterom og rørsystem, er det montert et automatisk vaske -og desinfiseringssystem, samt manuelle høytrykksvaskere og ozon desinfiseringssystem.

Dekksutstyr

For håndtering av lasteslanger nøter, er det montert fire kraner på dekk, to på 26 tonnmeter og to på 24 tonnmeter. Det er i tillegg montert kapstans, trommelvinsjer, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.

For telling og kontroll av biomasse ved lasting og lossing, er det montert fisketellere og smolttellere, samt tørrteller på sorteringsmaskin.

Fremdrift og strøm

Skipets hovedmotor er på 1920 kW. Strømproduksjon besørges av to stk aggregater som hver er på 1628 kW, samt et havneaggregat på 323 kW. Alle motorene er utstyrt med renseanlegg etter IMO-Tier III-krav, med rensing av eksos og redusert utslipp av nitrogenoksid (NOx) til luft.

For best mulig manøvrering, er det montert sidepropeller forut og akter, på 450 kW og 300 kW.

Tekniske opplysninger

Lengde o.a.: 69,86 meter
Bredde: 12,00 meter
Dybde i riss: 6,20 meter
Lasterom: 1800 m3 fordelt på to rom
Servicefart: 13 knop
Innredning for 10 personer