Mulig lakserømming fra Lerøy i Varangerfjorden

Vågehval

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av laks fra lokaliteten Åpenvik i Varangerfjorden i Finnmark, etter at en vågehval tok seg inn i en laksemerd.

Fiskeridirektoratet mottok 13. desember melding fra Lerøy Aurora AS, om at en liten vågehval hadde kommet seg inn i en av merdene på lokaliteten Åpenvik i Varangerfjorden.

Selskapet klarte i løpet av dagen å frigjøre hvalen, og den svømte selv bort fra anlegget.

- Nota hadde en flenge der hvalen kom inn og det er antatt at fisk har rømt, men rømmingsomfanget er ikke klarlagt, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Oppdrettslaksen i anlegget har en snittvekt på 4.7 kilo. Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn hos selskapet etter hendelsen, og har gitt pålegg om utvidet gjenfangstfiske.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning, ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Fiskeridirektoratet presiserer at gjeldende regelverk for fiske må følges.