Rømming av laks ved Hitra

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av laks fra lokaliteten Flesa i Kjølsøyskaget på Hitra i Trøndelag.

Fiskeridirektoratet mottok torsdag kveld melding fra Knutshaugfisk AS om rømming fra deres lokalitet Flesa på Hitra. Ifølge selskapet oppstod det flenger i nota etter et arbeidsuhell under en arbeidsoperasjon.

- Rømmingsomfanget er ikke klarlagt, men oppdrettslaksen i anlegget har en snittvekt på ca 4.5 kg. Fiskeridirektoratet vil gjennomføre tilsyn iløpet av helgen, opplyser Fiskeridirektoratet i en melding.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning, ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.