Lakserømming hos Mowi i Nordland

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av laks fra lokaliteten Mefaldskjæret i Alstadhaug kommune i Nordland.

Direktoratet mottok 30. desember melding fra Mowi Norway AS om rømming på lokaliteten.

– Dødfiskoppsamleren hadde gått gjennom nota og forårsaket en større flenge i bunnen av nota, opplyser Fiskeridirektoratet i en melding.

Selskapet har foretatt opptelling etter hendelsen, og opplyser at det har rømt 2 540 oppdrettslaks. Det er så langt gjenfanget 53 individer. Fisken har en snittvekt på 2.2 kg.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.