Fem til ti tusen laks kan ha rømt ved Hitra

Illustrasjonsfoto: Erik Roed / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har gjennomført tilsyn hos Knutshaugfisk AS etter rømmingshendelsen ved deres lokalitet Flesa i Kjølsøyskaget på Hitra før jul.

Selskapet meldte at det oppstod relativt store flenger i nota etter et uhell under en arbeidsoperasjon. Oppdrettslaksen i anlegget har en snittvekt på ca 4.5 kg. Selskapet har gjenfanget 17 fisk, og det fangstes også rømt fisk av andre i området.

Les også: Rømming av laks ved Hitra 20.12.2019

- Utfra de opplysningene Fiskeridirektoratet har fått så langt, vurderer vi at omfanget av rømmingen kan være i størrelsesorden 5 000 – 10 000 fisk, skriver Fiskeridirektoratet i en oppdatering om saken i dag.

Rømmingsomfanget vil først bli klart etter utslakting av laksen i februar.