Mowi fant hull i fem merder

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har den siste uken mottatt melding fra Mowi Norway AS om hull i til sammen fem nøter på lokalitetene Mefaldskjæret og Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland.

I en nyhetssak 2. januar, ble det meldt om at det var oppdaget et større hull i en av nøtene på Melfaldskjæret 30. desember 2019.

Les også: Lakserømming hos Mowi i Nordland 02.01.2020

– Det ble derfor gjennomført dykkerinspeksjoner på samtlige merder på denne lokaliteten og på nabolokaliteten Blomsøråsa. Det ble funnet hull av ulik størrelse i ytterligere 4 nøter, skriver Fiskeridirektoratet i en oppdatering om saken.

Utvidet gjengfangstplikt

Fiskeridirektoratet har pålagt Mowi utvidet gjenfangstplikt innenfor en radius på 5 km fra nevnte lokaliteter. En omfattende gjenfangstaksjon er satt i gang og selskapet har engasjert fem profesjonelle fiskere/fartøy til å bistå seg i dette arbeidet. Dårlig vær har vært en utfordring, men det er så langt gjenfanget 581 laks i størrelsen 1,6 - 2,7 kg.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.