Storesund Marine overtar Halsnøy Dokk

Verftsområdet til Halsnøy Dokk AS. Foto: Halsnøy Dokk AS

Storesund Marine Service har kjøpt 100 prosent av aksjene i Halsnøy Dokk AS fra Hans Martin Gravdal sitt selskap Cinus AS.

– Gjennom oppkjøpet av Halsnøy Dokk AS, så har Storesund Marine Service nå styrket sin posisjon i markedet for skipsservice og sikret tilgang til nye markeder innenfor oppdrett, prefabrikasjon av stål og opplagsvirksomhet, skriver Storesund Marine Service AS i en pressemelding.

Kjøpet skjer med virkning fra 1. desember 2019.

Et tradisjonsrikt verft

Halsnøy Dokk AS er et tradisjonsrikt verft lokalisert på Halsnøy i Sunnhordland og hovedvirksomheten har tradisjonelt vært knyttet til dokken, med hovedvekt på skipsbygging, skipsservice, ombygginger og klassinger av alle typer skip, samt arbeidsbåter for oppdrettsnæringen. De siste årene har selskapet etablert seg tyngre innenfor leveranser til fiskeoppdrett, med fokus på salg og utrustning av avlusningslektere, samt ombygging og oppgradering av fôrflåter.

Halsnøy dokk AS har fasiliteter for opplag og service på rigger og større skip. Tørrdokken er på 106 ganger 25 meter, og betjenes av en stor beltegående kran. Verftet har i tillegg to utrustningskaier med krandekning, og verftsområdet er totalt på ca. 54 000 m2.

Kjøper fra Karmøy

Storesund Marine Service AS har lang erfaring innen skipservice, prefabrikasjon og maskinarbeid. På kundesiden finner man rederier, offshore/subseaselskaper og landbasert industri.

Selskapet driver verft i Skudeneshavn, med tørrdokk og kaianlegg, samt produksjonshaller og kaianlegg i tilknytning til selskapets hovedkontor på Torvastad i Karmsundet. I tillegg har selskapet også en mobil avdeling, som tar service- og reparasjonsoppdrag ombord på skip i drift eller ved kaier rundt om i landet.

– I fellesskap vil de to selskapene øke sin konkurransekraft og være i stand til å tilby våre kunder et enda bedre tilbud med betydelig økning i kapasitet og fleksibilitet, heter det avslutningsvis i pressemeldingen.