Lakserømming fra SalMar ved Sørøya

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har mottatt melding om rømming av oppdrettslaks ved lokaliteten Borvika ved Sørøya i Troms og Finnmark fylke.

Direktoratet mottok 16. januar 2020 melding fra Salmar Farming AS om rømming ved lokaliteten 36417 Borvika ved Sørøya i Hammerfest kommune

– Fiskeridirektoratet gjennomfører fredag 17 januar tilsyn hos selskapet, etter at det ble oppdaget en meterlang flenge i en av nøtene, opplyser Fiskeridirektoratet i en melding.

Rømmingsomfanget er så langt ikke klarlagt. Selskapet har hatt ute gjenfangstgarn og har så langt fanget 18 oppdrettslaks. Fisken i den skadde merden har en vekt på ca 2 kilo. 

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips om fangster kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges.