Har kartlagt omstendigheter ved rømming av fisk

Illustrasjonsfoto: Erik Roed / Fiskeridirektoratet

For å få mer kunnskap om rømming, har Fiskeridirektoratet kartlagt under hvilke omstendigheter det rømte fisk i perioden 2014-2019.

Inndelingen i rapporten viser rømminger under arbeidsoperasjoner, normal drift, uvær og andre eksterne årsaker. I perioden 2014-2019 er arbeidsoperasjoner dominerende når det gjelder antall rømmingshendelser. I 2019 har andelen fisk som har rømt under arbeidsoperasjoner økt betraktelig.

Fiskeridirektoratet har kartlagt både hvilke type arbeidsoperasjoner som har flest hendelser og hvilke type hendelser som har ført til flest rømte fisk. Årsakene avlusning og transport av fisk er klart størst.

- Det er åpenbart høy risiko når fisk skal ut og inn av anlegg, sier Knut Lervåg i Fiskeridirektoratet til direktoratets nettsider.

Flere årsaker til rømming

Fiskeridirektoratet har valgt å prioritere tilsyn med risikostyring av avlusningsoperasjoner i 2020 og 2021. Ut ifra oversikten kan vi se at avlusning er den enkeltstående arbeidsoperasjonen som har størst risiko for rømming.

Lervåg presiserer at oversiktene ikke viser årsak til rømming, men kun forteller noe om under hvilke omstendigheter fisk rømmer.

- Det er mange årsaker og sjelden bare en årsak til en hendelse. Vi vil fortsette kartleggingen og lage mer detaljerte fremstillinger fremover, sier Lervåg.

Oversiktene skal etterhvert kobles til Fiskeridirektoratets erfaringsbase på fiskeridir.no, med formål om å gjøre det lettere både for næringen og Fiskeridirektoratet å sette i gang tiltak for å hindre rømming.

Se oversikten: Omstendigheter ved rømming 2014-2019