Sølvtrans bestiller en tredje brønnbåt av type AAS 3002 ST

De nye brønnbåtene får en lengde på 76,96 meter og et lasteromsvolum på 3.000 m3. Illustrasjon: Aas Mek. Verksted AS

Aas Mek Verksted AS har inngått kontrakter med Sølvtrans på bygging av tre brønnbåter av verftets eget design, type AAS 3002 ST.

De to første kontraktene ble inngått rett før jul, og den siste nå i slutten av januar. Dette blir tre søsterskip og verftets byggenummer 208, 209 og 210.

Brønnbåtene får en lastekapasitet på 3000 m3, fordelt på to rom med skyveskott, og vil kunne frakte 400-450 tonn levende fisk. Båtene er designet for åpen og lukket transport med RSW-kjøling, lavt dypgående for smolttransport, og «dewatering system» for ferskvannsbehandling av fisken med mer.

– Vi fra verftets side ser på disse kontraktene med Sølvtrans AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåtbygger, og vi er svært glad for å føre videre det lange samarbeid vi har hatt med Sølvtrans AS, skriver Aas Mek. Verksted AS i en pressemelding.

Skrogene blir bygget i utlandet og nybyggene skal overleveres rederiet i løpet av 2022.

Bygges med shelterdekk

Båtene er utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system, med rensing og behandling av sirkulasjonsvann, filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, automatisert vaske- og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter med mer

Nybyggene er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing med videre uten bruk av vakuumpumpe, for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Brønnbåtene er designet med shelterdekk, som gjøre det tryggere for mannskapet ved ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr på dekk.

Nybyggene vil få følgende hoveddimensjoner:

  • Lengde o.a. 76,96 meter
  • Bredde 17,80 meter
  • Dybde i riss 5,90 meter
  • Lasterom 3000 m3 fordelt på to rom
  • Innredning for 12 personer