Eksportpris kr 65,56 i veke 6

Bløgging av laks. Foto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 4,69 kroner frå veke 5 til veke 6 i 2020.

I veke 6 i 2020 var eksportprisen for fersk laks 65,56 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 6,7 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 6 enda på 15.452 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 5,0 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 16.259 tonn.

I veke 6 vart det eksportert 269 tonn frosen laks, og prisen var 57,41 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2020 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
6 15 452 65,56 269 57,41
5 16 259 70,25 396 52,85
4 16 034 75,53 273 60,71
3 17 512 76,38 373 57,15
2 16 141 77,63 474 58,03
1 11 249 78,20 81 54,68

 

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2019201820172016201520142013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.