Mistanke om ILA i Mollvika i Harstad

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36077 Mollvika i Harstad kommune i Troms og Finnmark fylke.

Salmar Farming AS og Stim AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Salmar Farming AS varslet Mattilsynet 13. mars 2020 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 36077 Mollvika.

– Mistanken er basert på foreløpige resultat av PCR analyser gjennomført ved Patogen AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten i henhold til vedlegg 2 i lokal kontrollområdeforskrift, melder Mattilsynet.

Lokaliteten er under utslakting og planlegges å være tømt innen en måned.

ILA påvist på nabolokalitet.

Lokalitet Mollvika ligger ca 1,0 km unna lokalitet 31397 Oterneset hvor det i november 2019 ble påvist ILA. Som en følge av dette ble det 3. desember 2019 fastsatt en lokal kontrollområdeforskrift for ILA, der bekjempelsessonen rundt lokalitet Oterneset består av lokalitetene Oterneset, Mollvika, 36177 Skjellesvika og 32257 Kjøtta Vest.

Les også: ILA påvist hos SalMar i Harstad

Mattilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, for uttak av oppfølgende prøver, for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge neste uke.

Restriksjoner

Lokaliteten og området er i henhold til lokal kontrollområdeforskrift for ILA allerede ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.