Brønnluken manglet sikkerhetsbarrierer ved dødsulykke

Bildet viser lukeåpningene til babord og styrbord brønntank om bord på brønnbåten Rohav. Foto: SHT

Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har gransket dødsulykken om bord på brønnbåten Rohav i 2018, og konkluderer med at brønnluken manglet sikkerhetsmekanismer da luken lukket seg ved bytte av en hydraulikkslange.

Mandag 10. september 2018 omkom et besetningsmedlem i en arbeidsulykke om bord i brønnbåten Rohav i Bergsfjorden i Senja kommune. Brønnbåten inngår i flåten til brønnbåtrederiet Rostein AS. Den omkomne var en mann i 40-årene fra Sortland.

Det var under klargjøring for neste last, at besetningsmedlemmet planla å bytte en slange til hydraulikksystemet som opererte brønnluken til lasterommet. Da slangen ble løsnet, rant oljen ut og det hydrauliske trykket sank, slik at sylinderne raskt mistet bærekraften. Brønnluken lukket seg og klemte personen mot lukekarmen.

Førstehjelp ble raskt igangsatt av mannskapet om bord. Fartøyet gikk til Skaland for å overføre den forulykkede til luftambulanse, men livet stod ikke til å redde.

– Undersøkelsen har vist at brønnluken ikke hadde noen etablerte sikkerhetsbarrierer. Skipets driftsmanual var mangelfull med hensyn til arbeid som involverte brønnluken, slikt arbeid var ikke identifisert som en potensiell fare og ikke risikovurdert, skriver Statens Havarikommisjon for Transport.

Har iverksatt tiltak mot ulykker

Rederi, byggeverft og Sjøfartsdirektoratet har iverksatt tiltak for at lignende ulykker ikke skal skje igjen.

I etterkant av ulykken, har rederiet utført flere risikovurderinger og oppdatert prosedyrer i sikkerhetsstyringssystemet. Samtlige skip i flåten som hadde lignende lukeanordninger, ble oppgradert med hydraulisk trykksikring og manuell sikring av brønnlukene.

I tillegg har byggeverftet opplyst at de fremover kun leverer brønnluker med tilleggssikring. Sjøfartsdirektoratet har utgitt en sikkerhetsmelding for å forebygge uklarheter ved tolkning av relevant regelverk.

Med bakgrunn i de iverksatte tiltak, fremmer ikke Havarikommisjonen noen sikkerhetstilrådinger i forbindelse med denne ulykken.

pdfRapport om arbeidsulykke om bord i brønnbåten Rohav - SHT1.07 MB1.07 MB