Rømming etter at pigghå skadet oppdrettsnot

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet mottok lørdag 18.04.2020 melding om lakserømming fra lokalitet 39477 Hundvika Aust i Stad kommune i Vestland fylke. 

Lokaliteten drives av Nordfjord Forsøksstasjon AS.

Rømmingen skal ha skjedd etter at pigghå tok seg igjennom noten.

– Det foreløpige anslaget er at 1 500 laks har rømt. Størrelsen på fisken er på rundt 1,5 kilo, opplyses det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Selskapet meldte om at åtte pigghå hadde tatt seg igjennom noten. De ble oppdaget under en avlusningsoperasjon. Dykker sjekket hele noten samme dag.

Fiskeridirektoratet har fulgt opp saken direkte med selskapet. Gjenfangstfiske er igangsatt og så langt er tre laks gjenfanget.

Mattilsynet ble varslet samme dag. Oppdrettsselskap i nærheten har også blitt varslet om hendelsen.

For spørsmål om mattrygghet, kan Mattilsynet kontaktes. Ifølge Fjordabladet, er fisken blitt behandlet med avlusingsmiddelet Slice.

Mottak av fisk

De som får fisk som stammer fra rømming, kan kontakte selskapet. Fisken kan leveres på Davik, Sørsida 1851 eller Hamrevegen 53.

Ønsker tips

For å få et bilde av omfang og spredning ønsker Fiskeridirektoratet tips fra publikum om fangst av rømt fisk i området. Direktoratet ønsker også bilder av eventuelle fangster.

Tips kan meldes inn til FMC – Fiskeridirektoratets døgnåpne vaktsentral.

Fiskeridirektoratet understreker at gjeldende regelverk for fiske må følges. Det er ikke åpnet for fiske for allmennheten.