Det rømte nesten 50 tonn laks i Flatanger

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Bjørøya AS har nå foretatt opptelling etter rømming fra lokalitet Kvalrosskjæret i Flatanger kommune i april, og konkludert med at det rømte om lag 8.900 laks.

Fiskeridirektoratet mottok 10. april melding fra Bjørøya AS om rømming fra lokaliteten, etter at oppdrettsselskapet i forbindelse med en arbeidsoperasjon, oppdaget tre flenger i en av oppdrettsnøtene.

Les også: Lakserømming fra Bjørøya AS i Flatanger

Etter opptelling, har selskapet denne uken meldt inn til Fiskeridirektoratet at rømmingsomfanget er på om lag 8.900 oppdrettslaks.

Med en snittvekt på 5,5 kilo, omfatter rømmingen således rundt 49 tonn fisk. Etter hendelsen har selskapet gjenfanget 378 individer.

– Fiskeridirektoratet vil nå vurdere om selskapet skal få pålegg om skadebegrensende tiltak i vassdrag i området, opplyses det i en melding fra direktoratet.