ILA påvist ved lokalitet Sandvika i Volda

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 13243 Sandvika i Volda kommune i Møre og Romsdal fylke.

Det melder Mattilsynet. Lokaliteten drives av Mowi ASA, som har laks i anlegget.

Virksomheten varslet Mattilsynet 28. april 2020 om ILA-mistanke. Mistanken var basert på positive PCR-analyser gjennomført av PatoGen.

Les også: Mistanke om ILA ved Sandvika i Volda

Stadfestet ILA-diagnose

Mattilsynet tok 4. mai ut prøver av fisk ved lokalitet Sandvika for verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 8. mai på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser tilsynet.

Har slaktet fisken

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Det er allerede gjennomført utslakting for å tømme lokaliteten for fisk.

Lokalitet Sandvika ligger i bekjempelsessonen for kontrollområdet for ILA i Herøy, Ulstein, Vanylven, Ørsta og Volda kommuner, Møre og Romsdal. Som følge av påvisningen av ILA, vil Mattilsynet foreta endringer i det eksisterende kontrollområdet.